Not: Hesap numaralarımızda değişiklik olmuştur. Lütfen kontrol ediniz.
Not: Derneğimiz Yönetim Kurulu kararı gereği makale yayınlamak için derneğimize yapılacak olan bağış 50 TL olarak belirlenmiştir.

Makale Gönderimi Hakkında Açıklamalar

Son güncelleme: 27.02.2014

Sosyoloji ile ilgili yayınlanmış olan kitapların ve bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesine de yer vermekte olan Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’ne, özgün araştırma, tartışma, derleme, çeviri ve kitap tanıtımı veya eleştirileri gönderilebilir ve bu yazılar Türkçe ya da İngilizce dilinde olabilirler. Dergide yayınlanacak özgün araştırma, tartışma - derleme makaleleri hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Dergi Yayın Politikası

Dergiye gönderilen tüm yazılar, editörün ve Yayın Kurulu'nun biçim ve içerik açısından ön değerlendirmesi ve onayının ardından, konuyla ilgili iki hakemin değerlendirmesine sunulur ve hakem değerlendirmesinin sonucu, varsa istenilen değişiklik ve düzeltmeler ile birlikte, yazarlara bildirilir.

Hakemlerden bir tanesinin olumsuz yanıt bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilerek görüş istenir. Düzeltme ve değişiklik istenmesi durumunda yazarlar, yazı ile ilgili kararın kendilerine bildirildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içerisinde, yazıyı düzeltilmiş olarak dergi iletişim adresine gönderirler. Bu sürenin aşılması durumunda yazı, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır; yayınlanması kabul edilmeyen yazılar ise yazarlara iade edilmez.

Gönderilen yazıların, başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına, yayın için kabul edilmiş yazıların yayın ve telif hakları dergiye aittir. Bu nedenle, dergide yayımlanmak üzere kabul edilen yazılar, “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi”nin yazarlar tarafından imzalanıp gönderilmesinden sonra Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayımlanacaklardır.

Makale Yazım Biçimi

  1. Yazılar, bir toplantıda tebliğ edilmiş ise, toplantının adı, tarihi ve yeri belirtilmelidir.
  2. Makaleler, Türkçe ya da İngilizce olabilir. Her makalede, ana başlığın hemen altında, biri Türkçe, biri İngilizce olmak üzere 150 kelimeyi geçmeyecek Türkçe ve İngilizce öz/abstract yer almalıdır. Her ikisinin altında da, altı kelimeyi aşmayan anahtar kelimeler/keywords bulunmalıdır. Ayrı bir sayfa halinde, Türkçe makalelerin en sonuna İngilizce, İngilizce makalelerin en sonuna ise Türkçe olarak 500 kelimeyi geçmeyen bir genel özet /summary başlığı altında eklenmelidir. Diğer bir deyişle Türkçe makaleler, Ana Başlık, Öz, Anahtar Kelimeler; İngilizce Ana Başlık, Abstract, Keywords, Makale Metni, varsa Notlar ve Summary, Kaynakça sırası ile kaleme alınmalıdır. İngilizce Makalelerde de aynı sıra izlenmeli ve mutlaka Türkçe ana başlık, Türkçe öz, Türkçe anahtar kelimeler ve Türkçe özet verilmelidir.
  3. Yazıların çift aralıklı, sola yaslanmış biçimde düzenlenmesi; sol, üst, alt ve sağ marjların ise en az 2,5 cm olarak ayarlanması gerekmektedir. Makalenin tamamının yazı tipi Times New Roman, ana başlık 14, metin ve alt başlıklar ise 12 punto ile yazılmalı, başlıklar koyu ve sol marja yaslı olmalıdır. Yazıların alt başlıkları, ana başlığa gore bir küçük punto ile koyu ve sol marjdan başlamak üzere yazılmalıdır.
  4. Dergide “APA” yazım sistemi kullanılmakta olduğundan dolayı, gönderilen yazılar da bu stilde hazırlanmalıdır (APA yazım stili hakkında bilgi için tıklayınız).

Makale Gönderimi

Gönderilecek makaleler üzerinde, yalnızca “Makale Yazım Biçimi" bölümü birinci ve ikinci maddelerinde bahsedilen bilgiler bulunmalı, yazar adı veya yazara ait herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgiler hakemlere gönderilmeyeceğinden, yazarların isimleri, tam ve açık kurum adresleri, cep telefon numaraları, eğer iki ayrı elektronik posta adresi kullanıyorlarsa bunların her ikisini de, kısa özgeçmişleriyle birlikte (örnek özgeçmişler yazar isimlerini tıklayarak incelenebilir) ayrı bir dosyada, bir kapak sayfası şeklinde düzenlenerek gönderilecek olan e-postaya eklenmelidir. E-posta ile makale gönderimi hakkında aşağıdaki “iletişim bilgileri” başlığını inceleyiniz.

Makalelerin İncelenme Süreci

Yayınlanması istenen yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayım kuralları vd. yönlerden yayın kurulu tarafından incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere isimsiz ve şifre numaralı bir şekilde konu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerce, makalenin yayınlanmasına, değişiklik ile yayımlanmasına veya reddine karar verilir ve bu sonuç yazar(lar)a bildirilir. Düzeltme istenen makalelerin, en geç 15 gün içerisindemakale gönderimi" başlığında belirtilen yollar aracılığı ile yayın kuruluna ulaştırılmaları gereklidir. Belirtilen sürede geri gönderilmeyen yazılar, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

İletişim Bilgileri

E-posta ile gönderilecek makaleler, "Makale Gönderimi” başlığında belirtilen şekilde hazırlanarak, sosder@gmail.com adresine, konu (subject) satırı, ilk yazarın isim ve soy isim bilgileri ile birlikte “Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmasını istediğim makale” şeklinde düzenlenerek gönderilmelidir.

E-posta konu satırı için örnek:
“Mustafa Akdağ - Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmasını istediğim makale”

Makale yayın onayının yazar(lar)a bildirilmesi ardından makalenin yayınlanabilmesi için, makalenin tüm yazarları bir adet “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi" çıktısını imzalayarak (ayrı ayrı çıktı alınmasına gerek yoktur) ve aşağıda belirtilmiş hesap numaralarımıza 50 TL makale yayınlama bağışının yatırıldığına dair dekontu “Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Nur Apartmanı 9/7 06500 Beşevler / Ankara” adresine posta ya da kargo yolu ile göndermeleri gerekmektedir. Yazarların imzaladığı bu sözleşme ve dekont tarafımıza ulaşmadığı sürece makale yayınlanmayacak ya da yayınlanma kararına dair bir belge verilmeyecek/gönderilmeyecektir.

Hesap numaraları

İş bankası – Kavaklıdere Şubesi
- Hesap No: 4209 / 331 307
- IBAN: TR77 0006 4000 0014 2090 3313 07

Garanti Bankası – Emek Şubesi
- Hesap No: 778 / 629 52 21
- IBAN: TR87 0006 2000 7780 0006 2952 21

Ziraat Bankası – Beytepe Şubesi
- Hesap No: 944/ 11308771-5001
- IBAN: TR39 0001 0009 4411 3087 7150 01

Yasal Uyarılar

  1. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan eserlerden alıntı yapılması halinde, kaynak belirtilmesi yeterlidir. Sosyoloji Derneği'nin yazılı izni olmadan eserin bir kısmının veya tamamının kullanılması, görsel veya işitsel malzemelerle çoğaltılması hiçbir surette yapılamaz.
  2. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan yazıların içeriğinden ve tartışılan düşüncelerden yazarların kendileri sorumludur. İleri sürülen görüşler Sosyoloji Derneği'ni bağlamaz.