ALTERNATIVE PERSPECTIVES TO THE MAINSTREAM DEVELOPMENT AGENDA: EMERGENCE AND PROGRESS OF WOMEN-GENDER AND DEVELOPMENT APPROACH

ABSTRACT

Beginning in the 1970s, neoliberal policies have been implemented to resolve the economic crisis due to the stage of capital reaches in all over the world. These policies associated with liberating market and reducing government expenditures. The policies designed by international institutions aimed to create development through economic growth.

The socio-economic effect of this transformation process on the societies in developing countries has been a popular research subject in the development literature. However recent research has revealed that the development process does not have the same effect on women`s and men`s economic and social position in developing countries. Regarding to this fact, today women-gender and development approach is the most functional theoretical tool by researching women’s experiences in development process. In this context, the main aim of this paper is to highlight the importance of women-gender and development approach by scrutinizing its emergence and progress within development literature.

ÖZET

1970’lerden itibaren sermayenin tüm dünyada ulaştığı aşamada ortaya çıkan krizi çözmek için pazarın serbestleşmesi ve devlet harcamaların azaltılması gibi neoliberal politikalar uygulamaya konulmuştur. Uluslararası kuruluşlar tarafından tasarlanan bu politikalar ekonomik büyüme yoluyla kalkınmayı amaçlamaktadır. Söz konusu dönüşüm sürecinin kalkınmakta olan ülkeler üzerindeki sosyo-ekonomik etkisi kalkınma literatüründe önemli araştırma alanlarından biri olmuştur. Diğer yandan daha yakın zamanlı araştırmalar kalkınma sürecinin söz konusu ülkelerde yaşayan kadınlar ve erkekler üzerinde farklı etkileri olduğunu ortaya çıkartmıştır. Günümüzde Kadın – Toplumsal cinsiyet ve Kalkınma Yaklaşımı kalkınma sürecinde kadınların deneyimlerini araştırmada en işlevsel teorik perspektif olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda bu makalede Kadın – Toplumsal cinsiyet ve Kalkınma yaklaşımının kalkınma literatüründe ortaya çıkış ve gelişim aşamaları incelenecek ve farklılıkları ortaya konulacaktır.

Devam...