UYUŞTURUCU SATICILARI: DAMGALANMIŞLARIN SUÇ VE CEZA ANLAYIŞI

ÖZ

Uyuşturucu ticareti, toplumsal, siyasal ve ekonomik değişkenleri içeren çok boyutlu bir sosyal problemdir. Uyuşturucu ticaretinin önemli aktörlerinden biri kuşkusuz uyuşturucu satıcılarıdır. Bu çalışmada, eski hükümlü 15 uyuşturucu satıcısıyla derinlemesine mülakatlar yapılmıştır. Bu çerçevede, uyuşturucu pazarının ana unsurlarından biri olan uyuşturucu satıcılarının, uyuşturucu maddesine olan bakış açıları, cezaların caydırıcılıkları konusundaki düşünceleri ve bir suçlu olarak toplum tarafından nasıl damgalandıkları ele alınmıştır. Araştırma bulgularına göre, uyuşturucu satıcılarının uyuşturucu madde konusundaki olumsuz düşünceleri ilgi çekmektedir. Bununla birlikte, eski hükümlülerin bakış açısından tek başına cezaların caydırıcılığının yeterli olmadığı ve toplum tarafından damgalanmalarının suçlu davranışının tekrarlanma olasılıklarını arttırdığına dair görüşlere ulaşılmıştır.

ABSTRACT

DRUG DEALERS: STIGMATIZED’S VIEW OF CRIME AND PUNISHMENT

Drug trade, involving social, politics and economic variables, is a multidimensional social problem. One of the key actors of drug trade is undoubtedly drug dealers. In this research, thoroughly interviews were conducted with 15 drug dealers who were formerly convicted. In this context drug dealers’, one of the main elements of the drug market, perspectives on drug, thoughts on deterrence of punishment and how they are stigmatized by society as a criminal were discussed. According to research findings, drug dealers' negative thoughts on drug substance are drawn interest. However, from ex-convict’s perspectives, the deterrence of punishment is not sufficient and the views that their stigmatization increases the likelihood of repetition of their criminal behavior have been reached.

Devam...