Modern Onkolog Hekimin Geleneksel Tıp Uygulamaları Karşısındaki Stratejileri

ÖZ

Kanser, tedavisi çok zor ya da bazı durumlarda mümkün olmayan bir hastalıktır. Bu hastalığa yakalandığında çaresizliğe düşen ve her yolu denemeyi düşünen hastaların kanserle mücadele esnasında başvurduğu pratiklerden birisi de geleneksel tedavi uygulamalarıdır. 10 onkolog hekimle yapılan derinlemesine mülakatlar sonucunda, böylesi kritik bir alanda kanıta dayalı tıp yaptıklarını savunan modern onkolog hekimlerin geleneksel tedavi hususunda iki farklı stratejiye başvurdukları görülmüştür. Söz konusu stratejilerden ilki, geleneksel olanı tamamen reddetmektir. İkincisi ise modern kozmolojide geleneksel olanın yeri olmasa da geleneksel olanı bağlamından koparıp onu modern kozmolojiye entegre etme eylemidir. Weber’in tipoloji kuramı bağlamında ve elbette saf tip özelliklerini taşımasa da ilk grup rasyonel hekimler; ikinci grup ise karizmatik hekimler olarak adlandırılmıştır. Rasyonel hekimlerin biçimsel rasyonaliteye, karizmatik hekimlerin ise tözel rasyonaliteye atıfla eyledikleri görülmüştür. Bu da bize sahada çoklu rasyonalitenin işlediğini göstermektedir.

ABSTRACT

STRATEGIES OF MODERN ONCOLOGIST PHYSICIAN’S IN RELATION TO TRADITIONAL MEDICINE PRACTICES

Cancer is a disease that is very difficult, or even in some cases impossible, to treat. Patients who get this disease think about every way for to get rid of cancer. So one of the practices applied by them is traditional medicine. As a result of dept interviews conducted with 10 oncologist, it is observed that modern oncologists who advocate the evidence-based medicine have applied two different strategies. The first is to reject it altogether and the second is to remove it from its context and introduce it to the modern cosmology. In the context of Weber’s theory of typology, the first group was named rational physicians; the second was named charismatic physicians. It is observed that rational physicians refer to the formal rationality and the others to the substantial rationality. This illustrates us that multiple rationalities operate in the field.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı