YENİ BİR DİL YENİ CİNSİYET DÜZENİ

ÖZ

Patriyarkal yapının değiştirilmesi mevcut eril dilin imkânları kullanılarak gerçekleştirilememektedir. Kullanılan kelimeler ve kavramlar cinsiyete dayalı geleneksel işbölümünü yeniden üretmektedir.

Elli iki kadın ile yapılan görüşmelerde kadınların kullandıkları ifadeler incelendiğinde kadınların kendilerine ait bir dile ihtiyaç duyulduğu görülmektedir. “Erkek dili” ile kadınların duygularını ve düşüncelerini anlatmakta zorlandıkları veya yanlış ifade ettikleri görülmektedir.

“Kadın dili” nin kurulabilmesi için kadınların daha çok bir arada olması, konuşması, paylaşması gerekmektedir. Bilinç yükseltme tekniğinin bu amacı gerçekleştirmeye yönelik etkili bir metot olabileceği düşünülmektedir.

ABSTRACT

A NEW LANGUAGE - A NEW GENDER SYSTEM

The alter of the patriarchal structure can’t be achieved by using the existing masculine language potentialities. The words and concept used by women reproduce the traditional division of labor-based on gender.

Interviews with women are examined in interviews with fifty-two women, it is claimed that women need a language of their own. With "masculine language", it is seen that women Express difficulties or misstate about their feelings and thoughts.

In order for the “women language” to be established, women need to come together, talk and share. As a result of this research, it is thought that the consciousness raising technique can be effective method to achieve this purpose.

More...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı