İÇERİDEKİ SES: SUÇA YÖNELMİŞ BİREYLERİN GÖZÜNDEN DENETİMLİ SERBESTLİK UYGULAMALARI

ÖZ

Denetimli serbestlik uygulaması, suça yönelmiş bireylerin rehabilite edilerek toplumsal yeniden bütünleşmelerini kolaylaştırmak ve temel olarak suçu önlemek amacıyla ortaya çıkmış olan bir cezalandırma pratiğidir. Suçun önlenmesi ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması, suça zemin hazırlayan toplumsal faktörlerle yakından ilintilidir. Dolayısıyla, denetimli serbestlik altındaki bireylerin ihtiyaç ve beklentileri, denetimli serbestliğin kendini tanımladığı hedefler açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu çalışma, Eylül 2014 ve Nisan 2017 yılları arasında Antalya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nde denetimli serbestlikten faydalanan 2560 kişiyle gerçekleştirilen araştırmanın verilerinden hareketle, denetimli serbestlik, denetimli serbestlik altındaki bireylerin kriminojenik ihtiyaçları, kurumsal beklentileri ve uygulamaya yönelik değerlendirmeleri arasındaki çok boyutlu ilişkileri aydınlatmayı amaçlamaktadır.

ABSTRACT

THE VOICE FROM WITHIN: THE PROBATION SERVICES IN THE EYES OF OFFENDERS

Probation is a practice of sanction that has emerged with the aim both of facilitating the social reintegration of those who offend through rehabilitation and, basically, preventing crime. To prevent crime and ensure social integration are associated with the social factors leading to criminal behaviour. Thus, the needs and expectations of people under probation are crucial in terms of aims through which probation identify itself. This study seeks to illuminate the multi-dimensional relations between probation and criminogenic needs, institutional expectations, and probation services assessments of people under probation with reference to the data from the study carried out in Antalya Probation Department between September 2014 and April 2017 with 2560 people under probation.

More...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı