TÜRK BASININDA KADINA YÖNELİK TECAVÜZ HABERLERİNİN ELEŞTİREL SÖYLEM ÇÖZÜMLEMESİ MODELİYLE İNCELENMESİ

ÖZ

Tecavüz mitleri bireylerin doğup yaşadıkları toplumlar içerisinde öğrendikleri ve deneyimledikleri birer sosyal normdur. Sosyal normlar sosyal hayatlarımız içerisinde yapılması ve yapılmaması gerekenlerin yanısıra doğru ve yanlışlarımızıda belirlerler. Medyada sunulan tecavüz haberleri içerisinde yer alan tecavüz mitleri de bu sosyal normlardan doğmaktadır. Bu araştırmanın amacı, 2016 yılında yazılı basında çıkan tecavüz haberlerinde; tecavüz kurbanını ve tecavüz failini hangi söylem içerisinde kurguladıkları ile ilgili bir veri oluşturmak ve bunların toplumda var olan tecavüz mitleri ile nasıl meşrulaştırıldıklarını ortaya koymaktır. Araştırmada, Teun A. Van Dijk’ın eleştirel söylem çözümlemesi modeli ile tecavüz haberleri incelenmiştir. Haber metinleri çözümlemelerinde tecavüzcülerin daha önceden suç geçmişi olan, düşük sosyo ekonomik düzeyden gelen erkeklerden oluştuğu, tecavüz mağduru kadınların da yine tecavüz mitlerini destekler nitelikte, eril tahhakümün arzu ettiği bireyselleşmemiş, özgürleşmemiş kadınlardan değil de üniversite eğitimi alan, çalışan kadınlardan oluştuğu görülmüştür. Araştımanın sonucu olarak medya dilinin tecavüz mitlerini, eril tahakkümü ve hegemonik erkekliği onayladığı ve körüklediği bir dil yapısı kullanmış olduğu görülmüştür.

ABSTRACT

EVALUATION OF RAPE AGAINST WOMEN NEWS WITH CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS IN TURKISH MEDIA

Rape myths are social norms which learned and experienced in the social environment where the individual born and live Social norms determine what we should and should not do in our social lives, as well as right and wrong. The news about rape presented in the media are contain rape myths that also born from these social norms. The aim of this study is to analyze reported rape news in the written press in 2016; to establish a discourse on which discourse the rape victim and rape perpetrator are engaged in, and to show how they are legitimized by the myths of rape in society. Teun A. Van Dijk’s critical discourse analysis method was used in order to find rape myths discourses. As a result personality characteristics and identity properties of rapist and also the rape victim collected in various topics. In the analysis of news texts, it was seen that the rapists were composed of males who had come from a low socioeconomic level whom has a criminal history. The rape victims consisted of women who are working or having university education; who have already individualized from the patriarchal society rules. As a main result the media’s language and discourse approves the rape myths in our society.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı