Ali Erdem AKGÜL

Araş. Gör.
Adnan Menderes Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
1979 yılında Sivas’ta doğdu. Lisans eğitimini Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde 2003’te tamamladı. 2004 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2006 yılında ise Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisansını tamamladı. Halen ADÜ Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak doktora çalışmasına devam etmektedir.