Altan SUNGUR

Yükseklisans Öğrencisi
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü

Lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nde tamamladı. Sosyoloji ile ilgili çok sayıda yerel ve ulusal araştırma projesinde görev aldı. Ortadoğu Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans öğrencisi olan Sungur, toplumsal cinsiyet ile ilgili çalışmalarına devam etmektedir.