Ayça ERGUN ÖZBOLAT

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü
ayer@metu.edu.tr
Tel: 0 532 366 14 52
ORCID ID: 0000-0001-8186-7850
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesidir. Araştırma alanı, bölge çalışmaları, demokratikleşme, sivil toplum, uluslararasılaşma ve niteliksel araştırma konularını kapsamaktadır.