Dr. Ayşe GÖNÜLLÜ ATAKAN

İzmir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
ayse.gonullu@izmir.edu.tr
Sosyolog. Doktor. 1995-2001 yılları arasında Dokuz Eylül Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğrenim gördü. 2003-2014 yılları arasında ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı ve Sosyoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptı. Yüksek lisans çalışmasını 2005 yılında ODTÜ Kadın Çalışmaları Anabilim dalında, doktora çalışmasını 2014 yılında ODTÜ Sosyoloji Bölümünde tamamladı. 2015 yılından itibaren İzmir Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde öğretim görevlisi olan Gönüllü Atakan toplumsal cinsiyet, kırsal dönüşüm ve kalkınma konularındaki çalışmalarını toplumsal eşitsizliklere yoğunlaşarak sürdürmektedir.