A. Zeynep KILIÇ

other
İstanbul Bilgi Üniversitesi  Çocuk Çalışmaları Birimi
zkilic@bilgi.edu.tr
Doktor. Lisans ve lisansüstü eğitimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde de tamamladı; Siyaset Bilimi Doktoru oldu. 1997-2006 yılları arasında aynı fakültede araştırma görevlisi olarak çalıştı. 2008 yılından bu yana İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi'nde (ÇOÇA) projeler danışmanı, araştırmacı ve çocuk hakları eğitmeni olarak çalışıyor. Aynı zamanda İBÜ’de lisans düzeyinde “Tarih Boyunca Çocukluk Anlayışı”, “Sosyal Sorumluluk” ve “Proje Teklifi Hazırlamaya Giriş” derslerini veriyor. Toplumsal cinsiyet çalışmaları, çocukluk çalışmaları, kimlik politikaları ve siyasal örgütlenme konularıyla ilgilenen Kılıç, "Eşitsiz Bir Toplumda Çocukluk: Çocuğun İyi Olma Halini Anlamak" kitabının yazarları arasındadır.