Beyzade Nadir ÇETİN

Yrd. Doç. Dr.
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü

1980 yılında Elazığ’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Elazığ’da tamamladı. İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünden 2001 yılında mezun oldu. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktorasını sırasıyla 2004 ve 2008 yıllarında tamamladı. 2009 yılı Şubat ayından bu yana Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır.