Çağdaş Ümit YAZGAN

Dr.
cumityazgan@nevsehir.edu.tr
İnönü Üniversitesi Sosyoloji bölümünden lisans, Cumhuriyet Üniversitesinde yüksek lisans, Anadolu Üniversitesi’nde sosyoloji alanında doktora programını tamamlamıştır. “Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Sosyal Hareketliliğine İlişkin Profilleri: Eskişehir İli Örneği” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji bölümünde çalışmaktadır. Eğitim sosyolojisi, suç ve şiddet konularına ilgi duymaktadır.
ORCI ID: https://orcid.org/0000-0002-3290-4202