Y. Cemalettin ÇOPUROĞLU

Prof. Dr.
Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü
ccopuroglu@firat.edu.tr

Profesör. 1960 yılında Amasya’da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini farklı illerde tamamladıktan sonra Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 1984 yılında mezun oldu. Yüksek Lisans ve Doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesinde sırasıyla 1987 ve 1993 yıllarında tamamladı. 1996 yılında Doçent ve 2002 yılında Profesör unvanlarını kazanmıştır. Halen Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalı başkanlığı ve Fırat Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı görevlerini yürütmektedir.