Dilek ASLAN

Prof. Dr.,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
06100, Sıhhiye, Ankara
Telefon: 312 3051595
Faks:312 3110072
e-posta:diaslan.dr@gmail.com
Cep telefonu: 05368334585
Orcid ID:  0000-0002-4053-2517
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1994 yılında mezun olmuştur. Niğde’nin farklı kurumlarında mecburi hizmet görevinin ardından 1996-2000 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim dalında sürdürdüğü tıpta halk sağlığı uzmanlığı eğitimini tamamlayarak halk sağlığı uzmanı olmuştur. 2014 yılında Beslenme ve Gıda Bilimleri alanında yüksek lisans derecesini tamamlamıştır. Dr. Aslan 2005 yılında doçent ve 2010 yılında profesör olmuştur. Yaşlı sağlığı ve hastalıkları Dr. Aslan’ın çalışma alanları içerisindedir.