Ekin KOÇ

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
06100, Sıhhiye, Ankara
Telefon: 312 3051595
FAKS: 312 3110072
e-posta: drekinkoc@gmail.com
Cep Telefonu: 0 505 759 61 05
Orcid ID:orcid.org/0000-0003-2999-9404
1985 doğumludur. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştur. Şırnak Güçlükonak İlçe Devlet Hastanesi pratisyen hekim olarak çalışmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2012 yılından bu yana görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir. İş Sağlığı ve güvenliği, tütün kontrolü konularına ilgi duymaktadır.