Emre ÖZTÜRK

Arş. Grv. Dr.
Doğum Tarihi ve Yeri: 01.01.1986, Hatay
Görev Yeri: Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
E-Mail: ozemreozturk@gmail.com
Telefon: 05536407123
Orcid Id: 0000-0002-4635-5005
İnönü Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden 2008’de birincilikle mezun olan Öztürk, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Anabilim Dalında, Yüksek Lisansını 2010’da Hans-Georg Gadamer’in Hermeneutik Anlayışı başlıklı teziyle, doktorasını ise 2015’te Sosyal Bilimler Metodolojisinde Bir Yaklaşım Olarak Pragmatizm başlıklı teziyle tamamlamıştır. Öztürk’ün başlıca çalışma alanları arasında hermeneutik, pragmatizm, eleştirel teori ve ilişkisel sosyoloji bulunmaktadır.