FATMA CEYDA BAŞ

Araş. Gör. Dr.
Çankırı Karatekin Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
fceyda@karatekin.edu.tr
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-4979-9621
Araştırma Görevlisi Doktor. Selçuk Üniversitesi’nde Lisans, City University of New York’ta yüksek lisans ve Selçuk Üniversitesi’nde doktorasını tamamlamıştır. “Sosyal Medya Davranışının Oluşumu: Çevrimiçi Ortamlarda Güven, Sosyal Sermaye Ve Saygınlık İlişkisi” başlıklı teziyle doktora derecesini almıştır. Gençlik sosyolojisi, sosyal medya, sosyal sermaye, çokkültürlülük tartışmaları ve toplumsal cinsiyet konularına ilgi duymaktadır.