Filiz KARDAM

Doç. Dr.
Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü

ODTÜ Sosyoloji Bölümü’nde yaptığı lisans eğitiminin ardından Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü’nde  yüksek lisans, Londra Üniversitesi, London School of Economics and Political Science’da ise doktora eğitimini gerçekleştirdi. Yurtiçinde ve 12 yıl yaşadığı Berlin’de  çok çeşitli araştırma projelerinde yürütücü, danışman ve uzman araştırmacı olarak çalıştı. Halen Çankaya Üniversitesi’nde öğretim üyesi olan, sosyoloji ve sosyal araştırma yöntemleri dersleri veren Kardam’ın başta kadın alanına giren konular olmak üzere toplumsal tabakalaşma, vatandaşlık, yoksulluk, kadın istihdamı ve güçlenme, namus cinayetleri, kadına yönelik şiddet, ensest gibi konularda çalışmaları ve yayınları bulunmaktadır.