Gonca TÜRGEN

gonca.turgen@gmail.com
Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Sosyoloji lisansını, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Kültürel İncelemeler yüksek lisansını tamamlamıştır. Başlıca akademik çalışma ve ilgi alanlarını kültür sosyolojisi, sosyal ve kültürel analiz, uluslararası göç, film ve medya çalışmaları, kültür ve psikanaliz çalışmaları ve kültürel hafıza çalışmaları oluşturmaktadır.
http://orcid.org/0000-0001-9601-5116