Gönül DEMEZ

Doç. Dr.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
gonuldemez@gmail.com
Doçent Doktor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Lisans ve Yüksek Lisans mezunudur. Ardından Marmara Üniversitesi’nde İletişim Bilimleri alanında 2004 yılında doktora eğitimini tamamlamıştır. Doktora çalışması “Kabadayıdan Sanal Delikanlıya Değişen Erkek İmgesi” başlığıyla yayımlayan Demez’in çalışma alanları arasında; İletişim Sosyolojisi, Ataerkillik ve Toplumsal Cinsiyet, Beden Sosyolojisi ve Kültürel Çalışmalar bulunmaktadır.