Gülmelek DOĞANAY

Arş. Gör.
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
melekalev@ktu.edu.tr
Araştırma Görevlisi. Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2010 yılında mezun olduktan sonra, Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’na başladı. “Devenir l’acteur en se souvenant: le cas des circassiens en Turquie (Hatırlayarak Aktör Olmak: Türkiye’deki Çerkeslerin Durumu)” başlıklı bir tez yazarak 2012 yılında Galatasaray Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı’nı tamamladı. Aynı yılın Eylül ayında Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. Akabinde, Karadeniz Teknik Üniversitesi Kamu Yönetimi Doktora Programı’na kaydını yaptırdı. Doktora tez yazma aşamasında olan Doğanay, toplumsal hafıza, kimlik, toplumsal cinsiyet, toplumsal hareketler ve gençlik konularında çalışmaktadır.