Güney NAİR

Asst. Prof.
Cumhuriyet University, Faculty of Letters, Sociology Department, Sivas, Turkey
guneynair@gmail.com
Cumhuriyet Üniversitesi’nde lisans, yüksek lisans ve doktorasını tamamlamıştır. İletişim sosyolojisi, Kent sosyolojisi, Sanayi Sosyolojisi ve Bilgi toplumu alanında çeşitli kitap ve makale çalışmaları vardır.