Hande ESLEN-ZİYA

Dr.
KwaZulu Natal Üniversitesi  Psikoloji Bölümü
211560842@ukzn.ac.za

Yrd. Doç. Dr. Hande Eslen-Ziya toplumsal cinsiyet ve Avrupa Birliği müzakere süreci kapsamında kadın hareketi ve kadın sivil toplum kuruluşları lobi faliyetleri alanlarında uzmanlaşmış bir sosyologtur. Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences’da Sosyoloji alanında doktora yaptı. Aynı zamanda Central European Üniversitesi’nde toplumsal cinsiyet konusunda doktora uzmanlığını aldı. Türkiye'de kadın hareketinin yanı sıra "erkeklik/masculinity" üzerine de çalışan Eslen-Ziya "Cuma Hutbelerinde Kadınlık ve Erkeklik İnşası" başlıklı KOÇKAM tarafından fonlanan projenin yürütücüsüdür. Başlıca yayınları: Domestic work, gender and migration in Turkey: Legal framework enabling social reality’. In Korkut, U. (eds.) The Discourse of Politics of Migration in Europe, Palgrave Macmillan, 2013; ‘Türk Ceza Kanunu Değişiminde Kadın Aktivistler: Bir Lobicilik Hikayesi’. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 15: 1, 119-149; ‘The Impact of Social Conservatism on Population Politics in Poland and Turkey’. Social Politics: International Studies in Gender, State & Society, 18 (3), 387-418; ‘Political Religion and Politicized Women in Turkey: Hegemonic Republicanism Revisited’ Totalitarian Movements and Political Religions, Vol. 11, Nos. 3–4, 311–326, September–December 2010; ‘The EU's Influence on Women's Activist Groups Networking: A Comparison between Turkey and Greece’, Turkish Policy Quarterly: Spring 2007. Eslen-Ziya 2011-2012 tarihleri arasında Güney Afrika’daki erkeklik kalıp yargıları üzerine araştırma yapmak amacı ile KwaZuluNatal Üniversitesi’nde bulunmuştur.