Hülya YÜKSEL

Yrd. Doç. Dr.
Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
hulya.yuksel@gmail.com

Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü lisans programını 1990 yılında, Ege Üniversitesi Kurumlar Sosyolojisi Anabilim dalında yüksek lisans programını 1994 yılında tamamlayarak mezun olmuştur. University of Colorado, Denver, Sosyoloji bölümünde 1998 yılında Sosyal Psikoloji alanında mastırını tamamlamıştır.  Doktora eğitimini ise 2003 yılında University of Colorado, Denver'da Health and Behavioral Sciences programında "Sociocultural Influences On Tobacco Use by Turkish Youth: Findings From Quantitative And Qualitative Methods" (Gençlerin Sigara Kullanımında Sosyal ve Kültürel Etmenler: Kantitative ve Kalitative Methodlardan Bulgular) adlı tezi ile tamamlamıştır. Halen Dumlupınar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde görev yapmaktadır. İlgi alanlarını, tütün kontrolü, neoliberal politikalar, küreselleşme, sağlık sosyolojisi, çevre ve beslenme sorunları oluşturmaktadır.