İrem SERHATLI

Yükseklisans Öğrencisi
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü
iremserhatli@gmail.com
2013’te psikoloji lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi’nde tamamladı ve aynı sene İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Yetişkin alt dalına başladı. Sanat terapileri ve psikodrama özel ilgi alanları arasındadır. Psikeart’ın “Sanat ve Psikiyatri” eğitimine katılmış ve İstanbul Psikodrama Enstitüsü’ndeki grup çalışmalarında bulunmuştur. Fransız Lape Hastanesi’nde geriatri hastalarıyla yapılan Dans ve Hareket terapisi seanslarında gözlemci terapist olarak yer almıştır.