Kezban ÇELİK

Yrd. Doç. Dr.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
kezban.celik@omu.edu.tr

Yardımcı Doçent. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.