Leyla KAHRAMAN

Yrd. Doç. Dr.
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü
leylakahraman75@gmail.com
Yardımcı Doçent Doktor. 1975 yılında Adana'da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Adana'da tamamladı. Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimini İnönü Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü’nde, doktorasını Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim dalında tamamladı. 2010 yılından itibaren Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. İlgi alanı ve çalışma konuları; demokrasi, siyasi partiler, kadınların siyasal ve toplumsal alandaki konumu, toplumsal cinsiyet başlıklarında yoğunlaşmaktadır.