Merve ÇOLAKLAR

Tıpta Uzmanlık Öğrencisi Dr. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı
06100, Sıhhiye, Ankara
Telefon: 312 3051595
FAKS: 312 3110072
e-posta: mervekaraboga@gmail.com
Cep Telefonu: 5543620155
Orcid ID: https://orcid.org/0000-0002-3157-4109
Dr. Çolaklar 1991 doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 2015 yılında mezun olmuştur. Çorum Osmancık Toplum Sağlığı Merkezi’nde pratisyen hekim olarak görev yapmıştır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda 2016 yılından bu yana görev yapmaktadır. Yabancı dili İngilizcedir.