Miki Suziki Him

Dr. Öğr. Üyesi., Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölüm
Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi Kurupelit Kampüsü 55139 Atakum Samsun Türkiye
E-MAIL: mikihim@omu.edu.tr
TEL: 05443085587
ORCID ID: 0000-0002-1426-8695
Miki Suzuki Him lisans öğrenimini Tokyo Kadın Üniversitesi’nde tamamlayarak sosyal bilimler lisans derecesini Bölgesel Çalışmalar alanında aldı. Yüksek lisans çalışmalarına Edinburgh Üniversitesi’nde devam ederek, 1998 yılında yüksek lisansını Sosyal Antropoloji alanında “üstün başarı” ile elde etti. Doktora çalışmalarına ODTÜ’de devam eden Miki Suzuki Him, 2010 yılında Sosyoloji alanında doktorasını tamamladı. Hâlen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öğretim üyesi olarak görev yapan Y. Doç. Dr. Suzuki Him’in kadınlar, üreme sağlığı ve kırsal yoksulluk üzerine yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.