Nazife GÜRHAN

Dr. Öğr. Üyesi
Mardin Artuklu Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
e-mail: ngurhan71@gmail.com
Tel: +90505 539 16 04
ORCID ID: 0000-0001-7590-0095
Dr. Öğretim Üyesi. Dicle Üniversitesi’nde lisans ve yüksek lisansını tamamladı. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji bilim dalında doktora çalışmasını “Diyarbakır’da Yeni Zenginliğin Mekânsal ve Toplumsal Yansımaları: Diclekent ve Metropol Örneği” başlıklı tezle tamamladı. 2009-2017 yılında Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji bölümünde Araştırma Görevlisi olarak görev yaptı. 2017 Şubat ayından itibaren aynı bölümde Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Toplumsal cinsiyet, yemek sosyolojisi ve mekân sosyolojisi alanlarına ilgi duymaktadır.