Nurşen ADAK

Prof. Dr.
Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
adaknursen@gmail.com
Profesör. Lisans ve lisansüstü eğitimini Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tamamladı. 2006 yılında üniversite doçenti, 2011 yılında profesör oldu. 1995'te araştırma görevlisi olarak başladığı akademik kariyerine 1999 yılından beri Akdeniz Üniversitesi'nde devam etmektedir. Kadın çalışmaları ve toplumsal cinsiyet, sağlık sosyolojisi, sosyal problemler, kentleşme ve çevre konularıyla ilgilenmekte ve bu konularla ilgili ulusal ve uluslar arası çeşitli dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Değişen Toplumda Değişen Aile, Sosyal Problemler Sosyolojisi: Dünyadan ve Türkiye'den Örnekler isimli kitapların editörlüğünü yapan Profesör Dr. Nurşen ADAK'ın Sağlık Sosyolojisi Kadın ve Kentleşme isimli bir kitabı bulunmaktadır.