Polat ALPMAN

Dr. Öğretim Üyesi,
Yalova Üniversitesi, Sosyal Hizmet ve Danışmanlık Bölümü.
palpman@yalova.edu.tr
Orcid Id: 0000-0002-2810-9126
Doktor Öğretim Üyesi. Sosyoloji alanında lisans, Eğitim Bilimleri ve Sosyoloji alanlarında yüksek lisans derecesi aldıktan sonra 2015 yılında “Toplumsal Eşitsizlikler Üzerinde Etnisitenin Etkisi” başlıklı teziyle doktora derecesi almıştır. Devlet, sınıflar, kent, kimlik, etnisite, muhafazakarlık ve İslamcılık gibi konularda yayınlanmış çalışmaları bulunmaktadır.