Ümit Çelen

Yard. Doç. Dr.
Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
umitcelen@yahoo.com

Yardımcı Doçent. Ankara Üniversitesi'nde ölçme ve değerlendirme alanında yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamlamıştır. Halen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.