Vefa Saygın ÖĞÜTLE

Doç. Dr.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü
vefasogutle@mu.edu.tr
Tel nu: 02522115594
Adres Bilgileri: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Menteşe/MUĞLA
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-0596-2842
Doçent Doktor. Doktorasını Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Doktora tezi "Metodolojik Bireyciliğin Eleştirisi" (2013, Ayrıntı Yayınları) başlığıyla yayımlanmıştır. İlgi ve çalışma alanları arasında sosyal teori, sosyal bilimler metodolojisi, bilgi sosyolojisi, bilim sosyolojisi, tarihsel sosyoloji ve sınıf incelemeleri bulunmaktadır.