Zeynep TEKİN BABUÇ

Doktora Öğrencisi
Atatürk Üniversitesi Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı
zeyneptekinbabuc@gmail.com
Orcid ID: 0000-0002-2363-3236
Boğaziçi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden 2003 yılında mezun olmuştur. Yüksek Lisans öğrenimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sağlık Psikolojisi Anabilim Dalı’nda yüksek onur derecesiyle tamamlamıştır. Doktora öğrenimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Genel Sosyoloji ve Metodoloji Anabilim Dalı’nda sürdürmektedir ve Türkiye’de çocuk adalet sistemi, göç ve mültecilik, annelik ve ebeveynlik, sağlık sosyolojisi konularında çalışmalarını devam ettirmektedir.