Bunu mu aramak istemiştiniz: Edmund bure
Künye
Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, yazı işleri müdürü ve Editör / Generel Director
Sosyoloji derneği adına,
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Editörler / Editors
  • Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
    Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı
  • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU
    Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
  • Prof. Dr. İhsan SEZAL
    TOBB Üniversitesi İİBF Dekanı
Yayın Kurulu / Editorial Board
  • Yrd. Doç. Dr. Günnur ERTONG ATTAR
    (Mersin Üniversitesi)
  • Yrd. Doç. Dr. Gökhan SAVAŞ
    (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
  • Zeynep TECİK
    (TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi / Address
Sosyoloji Derneği
Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:9/5 Çankaya Ankara
Tel: +9(0.312) 222 12 52
E-Posta:sosder@gmail.com
www.sosyolojidernegi.org.tr
Yer aldığı indeksler
- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından "Sosyal Bilimler Veri Tabanı"na,
- "International Bibliography of the Social Sciences" (IBSS),
- Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)http://www.asosindex.com/