Danışma Kurulu

 • BURAWOY, Michael, Prof. Dr. (Berkeley Üniversitesi, Amerika)
 • ERTÜRK, Yakın, Prof. Dr. (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
 • GILL, Duane, Allen, Prof. Dr. (Mississippi Üniversitesi, Amerika)
 • GÜLER, Müzeyyen, Prof. Dr. (Mimar Sinan Üniversitesi)
 • HANEFİ, Sari, Prof. Dr. (Beyrut Amerikan Üniversitesi, Beyrut)
 • KOCACIK, Faruk, Prof. Dr. (Cunhuriyet Üniversitesi)
 • KUNKEL, Char, Prof. Dr. (Luther College, Amerika)
 • LOPEZ, José, Doç. Dr. (Ottowa Üniversitesi, Kanada)
 • LUTZ, Amy, Doç. Dr. (Syracuse Üniversitesi, Amerika)
 • MA, Yingyi, Doç. Dr. (Syracuse Üniversitesi, Amerika)
 • NICHOLS, Theo, Prof. Dr. (Cardiff Üniversitesi, İngiltere)
 • ÖZKALP, Enver, Prof. Dr. (Anadolu Üniversitesi)
 • GÜÇLÜ, ÖZEN, Sevinç, Prof. Dr. (Akdeniz Üniversitesi)
 • SARIBAY, Yaşar, Prof. Dr. (Uludağ Üniversitesi)
 • SAYIN, Önal, Prof. Dr.
 • SCOTT, John, Prof. Dr. (Plymouth Üniversitesi, İngiltere)
 • STEADMAN, Sharon, Prof. Dr. ( New York Üniversitesi SUNY, Amerika)
Künye
Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, yazı işleri müdürü ve Editör / Generel Director
Sosyoloji derneği adına,
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Editörler / Editors
 • Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
  Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı
 • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU
  Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İhsan SEZAL
  TOBB Üniversitesi İİBF Dekanı
Yayın Kurulu / Editorial Board
 • Dr. Öğr. Üyesi Günnur ERTONG ATTAR
  (Mersin Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SAVAŞ
  (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Zeynep TECİK
  (TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
Teknik Destek / Technical Support
 • Ali GÜNDÜZ
Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi / Address
Sosyoloji Derneği
Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:9/5 Çankaya Ankara
Tel: +9(0.312) 222 12 52
E-Posta:sosder@gmail.com
www.sosyolojidernegi.org.tr
Yer aldığı indeksler
- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından "Sosyal Bilimler Veri Tabanı"na,
- "International Bibliography of the Social Sciences" (IBSS),
- Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)http://www.asosindex.com/