Dergi Hakkında

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi / Journal of Sociological Research

Sosyoloji Derneği, ülkemiz sosyal bilimcileri arasında iletişimi arttırmak, üretilen bilgilerin daha çok kişi ve kuruma ulaşmasını sağlamak, akademik üretimde bir standart oluşturmak ve ülkede gerçekleştirilen sosyolojik çalışmaları uluslararası literatüre taşımak için 1997 yılından bu güne değin bilimsel hakemli bir yayın olan ”Sosyoloji Araştırmaları Dergisi”ni yayınlamaktadır. 1999 yılında bir cilt, 2 sayı olarak yayınlanan dergi 2000 yılından itibaren de bahar ve güz olmak üzere 2 kez okuyucularına ulaştırılmıştır. 2010 yılı Bahar sayısıyla da daha geniş kitlelere hitap etmek adına çevrimiçi (online) olarak yayınlanmasına başlanmıştır.

Daha önce 1302-4426 ISSN Numarası olan dergi çevrimiçi yayınlanmaya başlandıktan sonra ISSN Numarası 2148-9947 olarak değişmiştir. Dergi, imzalanan sözleşme ile TÜBİTAK-ULAKBİM Dergi Park Projesi bünyesine arşiviyle birlikte katılmıştır. Yayınlanan makalelere bu sistem aracılığıyla DOI numarası verilmekte olup, Dergi Park sayfasına ise http://sosyoloji- dernegi.dergipark.gov.tr/sosars adresinden ulaşılabilir.

Künye
Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, yazı işleri müdürü ve Editör / Generel Director
Sosyoloji derneği adına,
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Editörler / Editors
 • Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
  Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı
 • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU
  Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İhsan SEZAL
  TOBB Üniversitesi İİBF Dekanı
Yayın Kurulu / Editorial Board
 • Dr. Öğr. Üyesi Günnur ERTONG ATTAR
  (Mersin Üniversitesi)
 • Dr. Öğr. Üyesi Gökhan SAVAŞ
  (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Zeynep TECİK
  (TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
Teknik Destek / Technical Support
 • Ali GÜNDÜZ
Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi / Address
Sosyoloji Derneği
Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:9/5 Çankaya Ankara
Tel: +9(0.312) 222 12 52
E-Posta:sosder@gmail.com
www.sosyolojidernegi.org.tr
Yer aldığı indeksler
- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından "Sosyal Bilimler Veri Tabanı"na,
- "International Bibliography of the Social Sciences" (IBSS),
- Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)http://www.asosindex.com/