Editörden

Birsen GÖKÇE

Sosyoloji derneği 18.01.1990 tarihinde Ankara’da 11 sosyologun öncülüğünde kurulmuş ve Bakanlar Kurulu’nun 10.02.1999 tarih ve 99/12405 sayılı kararı ile de “Kamu yararına çalışan dernek” statüsü kazanmıştır. Derneğin amacı, tüzüğünde; Türkiye’de sosyolojinin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, toplumbilimciler arasında birlik ve dayanışmayı sağlamak olarak ifade edilmiştir.

20. kuruluş yılını Uluslararası Sosyoloji Derneği başkanı Prof. Dr. Michael Burawoy’in de katılımı ile geçtiğimiz yıl kutlayan derneğimiz, Türkiye’deki sosyoloji araştırmalarına dair yayınlara katkıda bulunmak adına, basılı formda hakemli bir dergi olan “Sosyoloji Araştırmaları Dergisi” ile bugüne kadar on iki ciltlik, 140’ı aşkın makaleyi içeren yayını kapsamında bir çok çalışmayı siz okuyucularına ulaştırmıştır.

Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, çağımız iletişim teknolojilerindeki gelişmeler de göz önüne alınarak, “kullanım yaygınlığını arttırmak ve maliyetini düşürmek amacıyla” Sosyoloji Derneği Yönetim Kurulu’nun da 7.10.2010 tarihli kararı ile Nisan 2011 tarihinden itibaren çevirimiçi (online) olarak yayınlanmaya başlamıştır.

Bu dergimizde;

  • Ailenin Karanlık Yüzü,
  • İnternet Kafeye Devam Etme Alışkanlığı Bulunan Bireylerin Bir Alt Kültür Grubu Olarak İncelenmesi: Niğde Örneği,
  • Yeni Sosyal Hareketler Paradigması Bağlamında Türkiye'deki Küreselleşme Karşıtı Grupların Birbirleriyle ve Dünyadaki Karşıtlarla Karşılaştırılması,
  • Dünyada ve Türkiye'de E-devlet Uygulamaları: Türkiye'de E-demokrasi ve E-katılım Potansiyellerinin Harekete Geçirilmesi,
  • Türkiye’de Yoksulluğun ve Yoksulların Ana Akım Basında Temsili,
  • Temsili Bir Örneklemde Sosyo-Ekonomik Statü (SES) Ölçüm Aracı Geliştirilmesi: Ankara Kent Merkezi Örneği

konularında 6 makale yer almaktadır. Meslektaşlarımızın ve konulara ilgi duyan okurlarımızın ufuklarını açmasını ve yeni yayın dönemimizin yararlı olmasını dilerim.