İnternet Kafeye Devam Etme Alışkanlığı Bulunan Bireylerin Bir Alt Kültür Grubu Olarak İncelenmesi: Niğde Örneği

ÖZET

Bu araştırmanın konusunu internet kafelere devam etme alışkanlığı bulunan bireylerin bir alt kültür grubu olarak incelenmesi oluşturmaktadır. Ülkemizde son on yılda meydana gelen en önemli değişimlerden birini internetin yaygın olarak kullanılmaya başlanması oluşturmaktadır. Bu bilgisayar ağı günlük hayatımızı büyük oranda etkilemektedir. Özellikle çocuklar ve gençlerde önemli olumsuz etkilere yol açabilmektedir. Bilgisayarın başında uzun süreli oturmalar fiziksel, sosyal ve psikolojik sorunlara yol açabilmektedir. Araştırma kapsamında Niğde’de bulunan valilikten alınan listeye göre 49, belediyeden alınan listeye göre ise 45 beş internet kafeden ulaşılabilen kırk tanesinde gözlemler yapılmış, bunun ardından internet kafe işletmecileriyle ve bu mekanlara devam etme alışkanlığı bulunan kişilerle mülakatlar yapılmıştır. Yüz yüze yapılan görüşmelerin ardından internet kafeye devam etme alışkanlığı bulunan 143 kişiye anket formu uygulanmıştır.

ABSTRACT

The aim of this study is studing the person who is going to internet cafe as a subculture group. One of the most important change in Turkey is growing up the internet using on the last decade. This network of computers has ever been influential on our everyday life as it became widespread and commodified. This aspect of vulnerability is especially relevant for children and youth. For those children sitting in front of the computer, there might be physical, social and psychological problems in their growing. Moreover, these criminals may approach the school-age children and adolescents as a real friend after having shared their economically and psychologically distressing life. İn this study, firstly we observed the internet cafes in Niğde after that we interviewed the owner of this cafes and the persons who are coming this places. After those interviewing we practised the interviewing form on the 143 persons.