DEVELOPING INTERPROFESSIONAL COLLABORATIVE PRACTICE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM IN ENGLAND AND WALES

ABSTRACT

Interprofessional Collaborative Practice has proved to be an important concept in the health and social care system across the world. The Criminal Justice System in England and Wales has, over the recent years, striven to deploy the central tenets of this phenomenon in an effort to enhance service delivery but more is needed to promote partnership working. This paper addresses the fundamental benefits of Interprofessional Collaborative Practice before moving on to recommending two models that could be utilised in the criminal justice system, highlighting the areas it could potentially benefit. The paper concludes that an ineffective and inefficient criminal justice system has serious repercussions, which can only be reduced through partnership work.

ÖZET

İnterprofesyonel İşbirliği Uygulaması, birçok ülkede sağlık ve sosyal hizmet sisteminde önemli bir kavram olarak kabul edilmektedir. Son yıllarda, İngiltere ve Galler’de devlet, Ceza Adaleti Sistemine vatandaşın güvenini artırmak ve daha hızlı, etkili ve kaliteli hizmet sunabilmek için yoğun bir çaba sarf etmektedir. Bunu sağlamak için İnterprofesyonel İşbirliği Uygulaması yaklaşımının temel prensiplerini çeşitli uygulamalarla yaygınlaştırmaya ve yerleştirmeye çabalamaktadır. Tüm çabalara rağmen hala ceza adalet profesyonelleri arasında daha fazla ortakl çalışmanın geliştirilmesi gereklidir. Bu çalışmada öncelikle, İnterprofesyonel İşbirliği Uygulamasının temel faydaları ele alınacaktır. Daha sonra İnterprofesyonel İşbirliği Uygulamasının ceza adaleti sisteminde kullanılmasının olası faydalarına değinilecektir. Son olarak da, İnterprofesyonel İşbirliği Uygulamasından ceza adaleti sisteminde nasıl yararlanılabileceğine yönelik iki model önerilecektir. Sonuç olarak, etkisiz ve verimsiz ceza adalet sisteminin telafisi mümkün olmayan mağduriyetlere yol açtığı bu mağduriyetlerin ancak ceza adalet profesyonelleri arasında meslek öncesi ve meslek sonrasında ortaklık çalışmasının geliştirilmesiyle azaltılabileceği sonucuna varılmıştır.

Devam...