MÜHENDİSLİK, TEKNOLOJİ VE İŞ YERİNDE CİNSİYETE DAYALI AYRIŞMA

ÖZ

Türkiye’de doğa bilimleri ve mühendislik alanı, üniversitelerin kuruluşundan bu yana, görece eşitlikçi bir perspektifle kadınların da katılımıyla kurulmuş olmakla birlikte, eril değerlerle şekillenmiş prestijli profesyonel kültürlerden biri olan mühendislik alanının derinlemesine bir toplumsal cinsiyet analizi ve meslek alanına ilişkin tüm ayrışma örüntülerinin ortaya konması gereklidir.

Türkiye’deki büyük Ar-Ge merkezleri ve bir üniversite teknoparkında kadın ve erkek Ar-Ge mühendisleri ve teknisyenleri ile yürüttüğümüz saha araştırmasının nicel sonuçlarından hareketle bu makalede, bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında cinsiyete dayalı ayrışmaları, meslek ve iş yeri düzeyinde analiz ederek, iş yerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık pratiklerinin oluştuğu yatay, dikey ve içsel ayrışma örüntülerini ortaya koymayı hedefliyoruz. Oldukça nitelikli bir iş gücü alanındaki cinsiyete dayalı ayrışmaları ve ayrımcılık algılarını Türkiye’deki cinsiyet rejiminin nitelikleri ile birlikte analiz etmek, iş piyasalarındaki ayrımcılık mekanizmalarının anlaşılması ve bu alandaki cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele edilmesi açısından önem taşımaktadır.

ABSTRACT

ENGINEERING, TECHNOLOGY AND GENDER-BASED SEGREGATION AT WORK

The disciplines of natural sciences and engineering in Turkey have been shaped by the equal participation of women since the establishment of a higher education system. However, as a professional culture shaped by masculine values the field of engineering requires a more nuanced analysis of gender and its patterns of segregation.

Based on the quantitative data of our research conducted with male and female engineers and technicians employed in major R&D centers and a university technopark of Turkey, this study aims to analyze gender- based segregation in the fields of science, technology and engineering on occupational and workplace levels and hence to explore patterns of horizontal, vertical and integral segregation out of which gender discrimination practices are formed. A thorough analysis of gender segregation and discrimination in a field with a highly qualified labor force in line with the characteristics of the gender regime in Turkey enables us to better understand mechanisms of discrimination and devise strategies to struggle with the gender inequalities at the labor market in the fields of science, technology and engineering.

Devam...