Makale Gönderimi, İncelenmesi ve Yayını Hakkında

Makale Gönderimi Hakkında Açıklamalar

Sosyoloji ile ilgili yayınlanmış olan kitapların ve bilimsel etkinliklerin değerlendirilmesine de yer vermekte olan Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’ne, özgün araştırma, çeviri veya kitap tanıtımı gönderilebilir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup her iki dilde de eser kabul edilmektedir. Dergide yayınlanacak tüm çalışmalar hakem değerlendirmesine tabi tutulmaktadır.

Makale Gönderimi

Gönderilecek makaleler üzerinde, yalnızca “Makale Yazım Biçimi" bölümü birinci ve ikinci maddelerinde bahsedilen bilgiler bulunmalı, yazar adı veya yazara ait herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Bu bilgiler hakemlere gönderilmeyeceğinden, yazarların isimleri, tam ve açık kurum adresleri, cep telefon numaraları, makale bir proje sonucunda ortaya çıkmışsa ilgili proje bilgileri, yazarların güncel e-posta adresleri, kısa özgeçmişleriyle birlikte ayrı bir dosyada, bir kapak sayfası şeklinde düzenlenerek gönderilecek olan elektronik postaya eklenmelidir. Kapak sayfasında yazarların ORCID ID'leri de mutlaka yer almalıdır. Ayrıca kapak sayfasında makalenizi değerlendirebileceğini düşündüğünüz, alanında uzman üç hakem önerisine yer vermenizi rica ediyoruz. Önerdiğiniz isimler, editörler ve yayın kurulu tarafından uygun bulunursa, makaleniz bu isimlere değerlendirilmek üzere gönderilebilir.

Elektronik posta ile gönderilecek makaleler, "Makale Gönderimi” başlığında belirtilen şekilde hazırlanarak,sosder@gmail.com adresine, konu (subject) satırı, ilk yazarın isim ve soy isim bilgileri ile birlikte “Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmasını istediğim makale” şeklinde düzenlenerek gönderilmelidir.

Elektronik Posta konu satırı için örnek: “Zeynep Tecik - Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanmasını istediğim makale”

Makale yayın onayının yazar(lar)a bildirilmesi ardından makalenin yayınlanabilmesi için, makalenin tüm yazarları bir adet “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi" çıktısını imzalayarak (çok yazarlı makalelerde yazarların ayrı sözleşme imzalamasına gerek yoktur) ve aşağıda belirtilmiş hesap numaralarımıza 250 TL[1]makale yayınlama bağışının yatırıldığına dair dekontu tarayarak sosder@gmail.com adresine göndermeleri gerekmektedir. Yazarların imzaladığı bu sözleşme ve dekont tarafımıza ulaşmadığı sürece makale yayınlanmayacak ya da yayınlanma kararına dair bir belge verilmeyecek/gönderilmeyecektir.

Hesap numaraları

İş Bankası Kavaklıdere
- Hesap Numarası: 4209-0331307
- IBAN: TR 77 0006 4000 0014 2090 3313 07

Makalelerin İncelenme ve Yayın Süreci

Dergimize yayınlanmak üzere gönderilen tüm makaleler, İntihal Tespit Programından geçirildikten sonra değerlendirmeye alınmaktadır. Benzerlik oranı ölçütü % 20 olarak belirlenmiştir. Bu oranın üzerinde benzerlik oranına sahip makaleler, değerlendirilmeden, gerekli düzeltmelerin yapılması için tekrar yazara/yazarlarına gönderilir.

Yayınlanması istenen yazılar, öncelikle içerik, sunum, yayım kuralları vd. yönlerden yayın kurulu tarafından incelenir ve daha sonra değerlendirilmek üzere yazar adı belirtilmeden ve makaleye verilen numara ile konu ile ilgili en az iki hakeme gönderilir. Hakemlerce, makalenin yayınlanmasına, değişiklik ile yayınlanmasına veya reddine karar verilir ve bu sonuç yazar(lar)a bildirilir.

Hakemlerden bir tanesinin olumsuz yanıt bildirmesi durumunda makale üçüncü bir hakeme gönderilerek görüş istenir.

Düzeltme istenen makalelerin, en geç 15 gün içerisinde  hakem değerlendirmeleri doğrultusunda yapılan değişiklikleri anlatan raporla birlikte yayın kuruluna ulaştırılması gereklidir. Bu sürede geri gönderilmeyen yazılar, daha sonraki sayılarda yeniden değerlendirilmek üzere kabul edilecektir.

Gönderilen yazıların, başka bir yerde yayınlanmamış olması ya da yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yayınlanan yazıların her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına, yayın için kabul edilmiş yazıların yayın ve telif hakları Dergi’ye aittir. Bu nedenle, Dergi’de yayınlanmak üzere kabul edilen yazılar, “Yayın Hakkı Devri Sözleşmesi”nin yazarlar tarafından imzalanıp gönderilmesinden sonra Sosyoloji Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanacaktır.

İletişim Bilgileri

Yasal Uyarılar

 1. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan yazıların her hakkı saklıdır. Dergide yayınlanan eserlerden alıntı yapılması halinde, kaynak belirtilmesi yeterlidir.
 2. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi'nde yayınlanan yazıların içeriğinden ve tartışılan düşüncelerden yazarların kendileri sorumludur. İleri sürülen görüşler Sosyoloji Derneği'ni bağlamaz.

1 Bu bağış miktarı 1 Mayıs 2016 tarihinden itibaren dergimize başvuran yazarlar için geçerlidir.

Künye
Sahibi, Genel Yayın Yönetmeni, yazı işleri müdürü ve Editör / Generel Director
Sosyoloji derneği adına,
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü
Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
Editörler / Editors
 • Prof. Dr. Birsen GÖKÇE
  Hacettepe Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Üyesi ve Sosyoloji Derneği Onursal Başkanı
 • Prof. Dr. Aytül KASAPOĞLU
  Ankara Üniversitesi DTCF Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi
 • Prof. Dr. İhsan SEZAL
  TOBB Üniversitesi İİBF Dekanı
Yayın Kurulu / Editorial Board
 • Yrd. Doç. Dr. Günnur ERTONG ATTAR
  (Mersin Üniversitesi)
 • Yrd. Doç. Dr. Gökhan SAVAŞ
  (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi)
 • Zeynep TECİK
  (TÜBİTAK-BİLGEM-Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü)
Yönetim Yeri ve Yazışma Adresi / Address
Sosyoloji Derneği
Mebusevleri Mah. Mareşal Fevzi Çakmak Cad. No:9/5 Çankaya Ankara
Tel: +9(0.312) 222 12 52
E-Posta:sosder@gmail.com
www.sosyolojidernegi.org.tr
Yer aldığı indeksler
- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından "Sosyal Bilimler Veri Tabanı"na,
- "International Bibliography of the Social Sciences" (IBSS),
- Akademia Sosyal Bilimler Indeksi (ASOS)http://www.asosindex.com/