THE EFFECTS OF ADOPTION OF NEW TECHNOLOGY ON THE EMPLOYMENT OF YOUNG APPRENTICES: THE CASE OF FURNITURE SECTOR IN SİTELER, ANKARA

ABSTRACT

The aim of this paper is to discuss how the technological developments implemented in the production processes and organizational structures of micro and small sized enterprises (MSEs) affect the employment process of youth in these enterprises. Furniture sector is selected as a case.

The transformations of production processes and changes in the organizational structure in small firms cause removal of young workers from the production processes.

The research was implemented in Siteler which is one of the biggest production region of Turkey. Policy recommendations to improve the quality employment processes of youngsters and furniture sector is also provided.

ÖZ

YENİ TEKNOLOJİ UYGULAMALARININ GENÇ ÇIRAKLARIN İSTİHDAMLARINA ETKİSİ: SİTELER MOBİLYA SEKTÖRÜ ÖRNEĞİ

Makalenin amacı küçük ve orta ölçekli firmaların üreti süreçlerinde uygulanan teknolojik yenilenmenin genç istihdamı üzerindeki etkisini tartışmaktır. Araştırma için mobilya sektörü seçilmiştir.

Üretim süreçlerindeki değişikliker ya da firmanın organizasyon yapısındaki yenilikler genç işçilerin üretim süreçlerinden uzaklaştırılmalarına yol açmaktadır.

Araştırma Türkiye’nin en büyük mobilya üretim bölgelerinden biri olan Siteler’de yürütülmüştür. Analizler ışığında genç istihdamına ve mobilya sektörüne katkı sayılabilecek politika önerileri geliştirilmiştir.

Devamı...
Son Makaleler

ABSTRACT

Due to immigration, lifestyle and dietary habits...

Yazının Devamı